Tversover Consulting

cufflinks-cropped

Tversover Consulting AS tilbyr strategisk rådgivning, foredrag, analyser og fasilitering av diskusjoner, primært rettet mot firmaer og ledergrupper innen høyteknologi, IT, transporttjenester, media, konsulentvirksomhet og finans.

Tversover Consulting offers advisory strategic consulting, keynotes, analytics and discussion facilitation, primarily towards top management groups within high tech, IT, transportation, media, professional services and finance.

Org.no.: NO 999 607 489 MVA
Phone: +47 4641 0452
E-mail: post@tversoverconsulting.com

IMG_5068