Strategi

three-bubbles

Å forstå teknologistrategi handler om å forstå sammenhengene mellom hvordan en teknologi utvikler seg over tid, hvordan teknologien endrer forretningsbetingelser, og hvordan bedrifter må endre sin strategi for å tilpasse seg en ny situasjon. Et vanlig problem er at bedrifter venter for lenge med endringer: På det tidspunkt du kan se endringer i forretningsbetingelser – mindre salg, mindre markedsandel, lavere lønnsomhet, for eksempel – er det ofte for sent. Din bedrift er kanskje ikke truet på livet, men man kan miste strategiske muligheter og tvinges til strategiske valg man ikke ønsker.

Hvis du forstår teknologien og kan si noe om hvordan den endrer forretningsbetingelsene, har du mye større muligheter til selv å lage din strategi: Du kan bruke den nye teknologien til din fordel, til å øke handlingsrommet heller enn å begrense det. Dette krever en forståelse for hvordan teknologier utvikler seg, når de treffer markeder, og hvordan de kan brukes til din egen fordel. Dette er lettere i teorien enn i praksis: Sammenhengene er kompliserte og usikre, de krever dyp bransjeforståelse og teknologiforståelse, og må utvikles i samarbeid mellom konsulentselskap og klient.

Tversover Consulting spesialiserer seg i å rådgi bedrifter om teknologi- og strategiutvikling. Vårt mål er å hjelpe din bedrift forutsi endringer i markedet og utforme strategi tidlig – slik at du har faktiske valg for din bedrift.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt (post@tversoverconsulting.com, +47 4641 0452).

Reklame