Tjenester

Tversover Consulting tilbyr bl.a. følgende tjenester:

Foredrag
Vi har holdt mer enn 500 foredrag for firmaer, organisasjoner of offentlige institusjoner over hele verden, innen emner som strategi, forretningsledelse, teknologi- og IT-ledelse, innovasjon, undervisningsteknikk og fremtidstenkning. Foredrag kan skreddersys ut fra tema, det budskap man ønsker å formidler, og bedriftens situasjon og forretningsmodell.

Fasilitering av strategidiskusjoner
Vi har utstrakt erfaring med å delta i og fasilitere strategiske diskusjoner innen ledergrupper og styrer, særlig rundt utfordringer med å ta i bruk ny teknologi eller forholde seg til konkurranse fra nye, teknologibaserte og/eller globale konkurrenter.

Innen- og utenlandslansering av produkter og tjenester
Vi har assistert i forhandlinger om utenlandske teknologiselskapers inntreden i det norske markedet, og også assistert norske selskaper i å etablere seg i utlandet, primært i USA.

Strategivurdering og -utforming
Vi tilbyr vurdering av strategiske planer og assistanse i å utforme dem, for styrer, ledergrupper og enkeltledere, med et visst fokus på teknologistrategi, IT-strategi og kompetitiv strategi innenfor software, telekom, finans, transport og konsulentvirksomhet.

Coaching/personlig rådgivning
Avhengig av kapasitet tilbyr vi personlig rådgivning/coaching for ledere som trenger å forholde seg til teknologiendringer, vurdere teknologisk baserte strategiske innspill, og holde presentasjoner om teknologi.

Rapport- og artikkelproduksjon
Avhengig av kapasitet kan vi bistå med utarbeidelse av forskningsrapporter (eksempel), magasinartikler (eksempel) o.l.

Styreverv
Avhengig av kapasitet og interessekonflikter kan vi ta styreverv i bedriftsstyrer og teknologi- og strategirådgivningsgrupper (advisory boards.)

For mer informasjon, vennligst ta kontakt (post@tversoverconsulting.com, +47 4641 0452).

Reklame